Browsing: Sức khỏe

Sáng dùng ba lát gừng, hơn cả chén canh sâm

Người xưa có câu “Sáng dùng ba lát gừng, hơn cả chén canh sâm.” Có thể thấy, buổi sáng dùng chút gừng rất có lợi cho sức khỏe. Hãy xem nó có lợi như thế nào nhé. Cơ thể người…

1 2 3 12